• Nguyễn Thị Hoa Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó iệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976326767
  • Email:
   nguyenhoaly73@gmail.com
 • Vũ Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mĩ Thuật
  • Điện thoại:
   0978027740
  • Email:
   vube284@gmail.com
 • Nguyễn Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0986312933
  • Email:
   nguyenthian2980@gmail.com
 • Trần Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376562448
  • Email:
   trantinhc1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 1,2,3
  • Điện thoại:
   0986587917
  • Email:
   hienthuong443@gmail.com
 • Tống Thị Minh Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383756478
  • Email:
   minhquy33@gmail.com
 • Vũ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0342896881
  • Email:
   vuthithanhth@gmail.com
 • Võ Huy Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984984579
  • Email:
   vohuytruong1970@gmail.com
 • Võ Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0376626072
  • Email:
   anhlan75@gmail.com
 • Trịnh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0346330110
  • Email:
   anhoaluong7@gmail.com
 • Trịnh Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395426889
  • Email:
   huongtrinh@gmail.com
 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0978561515
  • Email:
   lephuong1974@gmail.com
 • Hoàng Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1,2,3
  • Điện thoại:
   0763165173
  • Email:
   huongtuyen123@gmail.com
 • Lê Thị Chiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987136159
  • Email:
   lechiennghiaduc@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 04 : 86